Jdi na obsah Jdi na menu
 


Köngen a Český Brod – partneři a přátelé, aneb poprvé a asi naposledy v Köngenu

10. 6. 2014

kongen-color-znak.jpgJe druhý jarní den roku 1998, stojím u okna v hotelu Zum Schwanen, patřícímu rodině Erwina Benze, v centru Köngenu a dívám se do pustých ulic. Je docela brzy na německého občana, i když je všední den. Po silnici, vedoucí kolem hotelu a prakticky středem města se blíží malé nákladní auto a v mírné zatáčce, skoro pod mými okny, mu najednou a bez výstrahy vypadne z nákladu jedna „basa“ nějakého tmavého pití ve skle, asi cola. Říkám si, co s tím asi udělá. Znaje naše poměry, hned mi napadá, že asi nic, nikdo ho neviděl a tak plyn a přidat. Řidič mě zklamal. Zastavil, vyndal z kabiny smetáček a lopatku, střepy posbíral a zametl, vhodil do kontejneru a černou skvrnu na ještě černějším asfaltu umyl vodou… Dobré jitro, Německo!

 

koengen01.jpgPo navázání dobrých partnerských vztahů s anglickým městem Southwell a založení „Britsko-československé společnosti“ přišlo někdy v roce 1992 s nabídkou navázání přátelských kontaktů příbuzných měst i německé město Köngen v okrese Esslingen, asi 9 km od okresního města stejného jména a asi 6 km od města Nürtingenu. Blízké velké město je Stuttgart, vše ve spolkové zemi Schwabe (Švábsko). Do Českého Brodu je to asi 650 km silniční vzdálenosti. Město Český Brod nabídku akceptovalo, dne 18. března 1993 ustavilo (ještě za starostování RNDr. Jana Kunčara, coby prvního starosty po roce 1989) přípravný výbor česko-německé společnosti a byla vytvořena rámcová dohoda o spolupráci obou měst. Partnerská spolupráce měla podle smlouvy zahrnout tyto nejdůležitější oblasti: rozvoj města, ochrana životního prostředí, hospodářské záměry, kultura, sport, zařízení sociálních služeb, spolková činnost a výměna žáků a mládeže… Smlouva byla pak podepsána v roce 1995 – Partnerschaft seit 1995.

Prakticky až do loňského roku (1997) se partnerský styk vyvíjel do úrovně vzájemných přátelských návštěv obou stran, kdy „vyslanci“ obou měst poznávali jejich strukturu, seznamovali se s jednotlivými činovníky ve všech smluvních oblastech a debatovali o všem možném, zejména pak o konkrétních problémech, které jsou oběma městům společné nebo alespoň částečně společné. Köngen, stejně jako Český Brod, leží v zemědělské oblasti. Zemědělci se potýkají s podobnými problémy jako naši i přes státní dotační politiku. Sousedství velkoměsta Stuttgartu nese s sebou obdobné problémy jako blízkost Prahy pro Český Brod. Značná část obyvatel tam dojíždí za prací. Infrastruktura města je podobná naší, ovšem velké rozdíly jsou v její kvalitě, způsobu jejího rozvoje, financování ap. Tak například při budování velkých investičních celků jako například čističky odpadních vod, regulované skládky odpadů, penzionu a domova pro přestárlé ap. řešilo město financování těchto projektů spoluprací s okolními obcemi a sdružením finančních prostředků. Vyšlo to. Bytová politika je realizována ve značné míře opravami a rekonstrukcemi starých domů, i soukromých, s finančním přispěním města. Hodně se staví pro mladé rodiny, úvěrová a hypotéční politika pro mladé jsou výhodné. Město v čele se svým dlouholetým a uznávaným starostou panem foto-weil.jpgHansem Weilem, (foto vpravo) umí sehnat i prostředky na investice do kulturně společenských staveb, obnov památek ap. Příkladem za všechny je rekonstrukce staré tzv. „desátkové stodoly“ (církevní stavba z cca 17 stol., sloužící kdysi dávno k úschově církevních desátkových obilnin ap.) na moderně vybavené kulturně informační centrum města. Na své dílo jsou právem pyšní, i když, jak říkal pan Weil, nebylo snadné přesvědčit některé členy „Gemeinde Köngen“ o prospěšnosti tohoto úmyslu. Dalším viditelným důkazem dokonalého přístupu k hodnotám minulosti je péče o tzv. Římský park, což je římský vojenský tábor, archeologická památka na opevněný tábor římských legií, který byl vybudován v letech 90 až 95 n. l. V okolí tábora vzniklo i občanské sídliště „Grinario“. Celý komplex je dokonale udržován a je nepochybně chloubou města a jeho představitelů minulých, současných a nepochybně i budoucích.

Co lze v krátkosti říci o školství, další zájmové sféře obou spřátelených měst. Díky okresnímu městu Esslingenu na řece Neckaru, kde je škol více a různého druhu, je v Köngenu školství reprezentováno školami mateřskými, základními a jednou „reálkou“, která odpovídá asi naší střední škole. Ze strany našich přátel je velký zájem o výměnné pobyty školáků i studentů. První se uskutečnil v loňském roce, kdy v Českém Brodě byli hosty liblické střední školy němečtí studenti. Obě strany mají velký zájem na prohloubení výměn.

Duchovní život občanů Köngenu a jeho okolí spravují církve katolická s novým moderním katolickým chrámem na Rilkeweg, evangelická s chrámem Petra a Pavla z roku 1512, evangelicko-metodistická a nová apoštolská církev. Občané všech vyznání se společně scházejí, pořádají besedy, výlety a zájezdy, a to i do zahraničí. Žijí společně vedle sebe bez předsudků. Tak nám alespoň vyprávěli.

Na poli kulturním je náš partner vybaven o něco lépe než naše město. Ve městě je několik tradičních souborů hudebních, pěveckých, aktivní a to velmi, jsou různé spolky a občanská sdružení. Oblíbený je zejména jejich akordeonový orchestr, který sklízí jen samé úspěchy.

Co ještě dodat? Město pěkné, čisté, upravené. Zdá se, že vybavenost města je vysoká, vše funguje, světla svítí, kanály odtékají, místní komunikace jsou hladké, čisté, chodníky vydlážděné. Plno restaurací a hospod, sem tam nějaký ten hotel nebo hotýlek, penziónek na přespání či pobyt, jídlo levné a vynikající. Hezké obchody, málo průmyslu, hezká zákoutí, pěší zóna, dominantní radnice, nový domov a penzión pro staré občany, hrad v rekonstrukci. Starosta – vysoce vážený muž s výbornou perspektivou, lidé mu důvěřují, což ostatně prokazují vždy jeho znovuzvolením. Naposledy to bylo vloni, kdy začal už své třetí volební období. Zdá se, že své rozpočtové hospodaření mají zvládnuté dokonale, mají velkou oporu v solidně zpracovaném územním plánu, technické zabezpečení činnosti úřadu – radnice je dobré. Mají prostor, vybavení.

 Člověk by si myslel, že v Köngenu nemají problémy. Ale mají, i když se o nich moc nemluvilo. Třeba i ty peníze, které jsou u nás, jak se s oblibou říká „až na prvním místě“, netečou do Köngenu občas tak rychle a tak hustě, jak by si tamní radní představovali. Mají své problémy s přistěhovalci, zejména s tureckými i jinými, ještě stále mají problémy s minulostí, občas je zde cítit určitá nevyrovnanost s neblahou německou historií. Kriminalita také někdy kalí světlé dny tohoto švábského městečka. Rostoucí nezaměstnanost není také zanedbatelná. Oni věří, že se s tím jejich země vyrovná, i když, musím připustit, jistě ne všichni.

S čím si asi tamní obyvatelé nedělají problémy je vrcholná politika. Mají na to profesionály a tak občané prostě žijí a volí…

Od doby, kdy jsem napsal tento článek pro Českobrodského zpravodaje, uplynulo mnoho let. Jistě se mnohé změnilo jak v Českém Brodě, tak v i Köngenu. Dalo by se zavzpomínat na lidi, kteří se nám věnovali měrou vrchovatou jako třeba paní Schulzová tlumočnice, ještě jedna mladá tlumočnice, jejíž jméno jsem už zapomněl, pan Halw, velmi se nám věnovali i pracovníci pobočného závodu Mercedes-Benz, který se zabýval „restauracemi“ ojetých vozů, paní ředitelka domova seniorů (myslím, že byla korejské národnosti), pí ředitelka krásné mateřské školy a další a další.

Letos (2014) byly v Köngenu několikeré volby, mj. i komunální. A tak na stránkách města (struktura místní správy) zjišťuji, že starostou je opět pan Hans Weil. Není co dodat! Snad jen tolik, že pro zájemce o město a okolí najdete množství aktuálních informací na http://www.koengen.de/ .

zavzpomínáno, upraveno a doplněno 10.6.2014

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář